Brazilian Jiu Jitsu

Dit is grond gevecht waarbij klemmen en verwurgingen worden aangelegd zodat de ander aftikt en zich zo overgeeft.